Kontakty

Naše spolupráce může začít krátkým e-mailem, telefonátem nebo potřesením ruky.

Kancelář
Konviktská 291/24
Praha – Staré město

Mohlo by vás zajímat, než se ozvete

 • Co od vás potřebuji vědět při prvním kontaktu?

  Při prvním kontaktu potřebuji zejména obšírné informace o vašich právních potřebách, včetně všech dokumentů vztahujících se k danému případu.

 • S čím vším vám rád pomohu.

  Rád vám pomohu s obchodním, korporátním, insolvenčním, pracovním či nemovitostním právem, obecně Vám rád pomohu se záležitostmi souvisejícími s podnikáním či majetkem.

 • Služby, se kterými vám nemohu pomoci.

  Neposkytuji právní poradenství v nahodilých trestněprávních a rodinně právních záležitostech. Tyto poskytuji pouze dlouhodobým klientům v rámci komplexního poradenství.

 • Jak bude probíhat náš první kontakt.

  První kontakt, tedy obecné posouzení právního problému a nastínění řešení může proběhnout online, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Tato konzultace však nepovede k poskytnutí právní služby, ale k nastínění možných řešení a variant.

  Právní služby totiž nemohou být poskytovány anonymně, již jen s ohledem na ochranu zájmů klientů a dodržení všech povinností advokáta. Mezi takovými je zejména povinnost mlčenlivosti advokáta o službách, které poskytl klientům, a povinnost vyvarovat se střetu zájmů – který by mohl nastat, kdyby advokát poskytoval služby protistranám.

  Až osobní setkání, popřípadě jiné utvrzení identity klienta pak může vést k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a zahájení spolupráce. Prostředkem k identifikaci klienta je například použití jeho kvalifikovaného elektronického podpisu, nebo datové schránky ke komunikaci.

  Další služby po uzavření smlouvy o poskytování právních služeb již mohou být poskytovány online.

 • Kolik stojí moje služby.

  Standardní hodinová sazba poskytování právních služeb nebo konzultací je 2.500 Kč bez DPH.

  U dlouhodobější spolupráce většího rozsahu, nebo ve specifických případech lze dohodnout i alternativní způsoby odměny, které vycházejí z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

  U nových klientů bez doporučení je vyžadována záloha na provedené služby.

 • Moje specializace jsou rodinné firmy. Co to znamená?

  Má specializace vychází z mé osobní zkušenosti s budováním a řízením rodinných firem, kdy právní služby poskytované přímo společnosti - příprava smluv, interní dokumentace, vyjednávání s obchodními partnery, a podobně, mají přesah v poskytování právního poradenství a konzultací pro osoby činné ve společnosti. Kromě běžné agendy se dané konzultace týkají zejména nastavení rodinných vazeb vůči společnosti, předávání společnosti další generaci, ochrana majetku uvnitř rodiny a další.

 • Přijedete osobně? Jak a kde zaparkovat.

  V místě mé kanceláře je možné zaparkovat na modré návštěvnické zóně (parkujvklidu.cz), popřípadě je možné využít zastávku metra či tramvají – Národní třída. Zaparkovat se také dá v Palladiu či OC Kotva, popřípadě v Národním divadle.

 • Nejste z Prahy? Jak pracuji s klienty po celé ČR.

  Vzdálená spolupráce není nemožná, spolupracuji s českými klienty od Prahy přes Brno a Zlín až Ostravu, které více méně pravidelně navštěvuji. Běžná spolupráce však probíhá za pomoci elektronické komunikace.

  Zahraniční klienti se mnou spolupracují obdobně, elektronicky po emailu, případně si dohodneme občasná setkání v České republice či v zahraničí.

 • Informace pro spotřebitele

  Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Internetová stránka této pověřené osoby je www.cak.cz.