Mé advokátní služby

Pomáhám rodinným firmám a startupům s právem

Naše spolupráce může začít prověrkou business plánu, zpracováním jednoduché smlouvy nebo se můžu rovnou postarat o vše, co přináší vaše podnikání. Podívejte se, co vše můžeme společně posunout k lepšímu. Jaké jsou vaše potřeby?

 • Rodinné firmy / Podnikatelé

  Aby vaše rodinné podnikání vzkvétalo a bylo o něj dobře postaráno i pro další generace.

 • Smlouvy o dílo

  Pro ochranu vaší dobře odvedené práce, ať už tvoříte cokoliv úžasného.

 • Autorskoprávní dokumentace

  Pro ochranu vašeho autorství, které má největší hodnotu.

 • Obecná smluvní dokumentace

  Dobré účty dělají dobré přátele. Dobré smlouvy zakládají dlouhodobou prospěšnou spolupráci.

 • Korporátní záležitosti

  Pro pořádek ve vašich interních právních dokumentech.

 • GDPR a EU

  Abyste měli zdravé vztahy se svými klienty i se samotnou EU.

 • Advokátní úschova

  Pro důvěryhodnou rovnováhu mezi smluvními stranami.

 • Ostatní služby

  Pomohu vám třeba i s nákupem nemovitosti nebo jiným požadavkem.

Potřebujete vědět více?